NØFMF - Nord-Østerdal Fly- og Militærhistorisk Forening

Hva skjer ...?
Siste ajourføring: 12/05/18@12:10

 

Foreløpig aktivitetsplan 2018
Detaljerte opplegg legges ut etterhvert. Forandringer og eventuelle tillegg vil komme fortløpende.

17. mai
Flaggheising H 10

Juni
Tilbake til fortiden - Tur. Mer info kommer.

9. juni
Furudal, Polititroppene i Sverige, veterandag

21. september
Armfeldts felttog i Norge med fokus på Østerdalen/Røros. Historiekveld på Malmplassen Gjestegård. Skoleungdom gratis adgang.

Oktober
"Trident Juncture" NATO øvelse. Medlemsopplegg

24. oktober
FN dag. H-10 flaggheising v/NVIO og med mulig NATO deltakelse

Desember
Historiekveld, tema ikke bestemt
 

 

2018-8

2018 24 okt

2018 armfeldt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

© 2018 NØFMF

Siste oppdatering: 12.05.2018 @ 12:10