NØFMF - Nord-Østerdal Fly- og Militærhistorisk Forening
akershus_(002)

Klikk og se et større bilde!

Foredrag i Forsvarets auditorium på Akershus festning. Foredragstemaet var det siste flyet Luftwaffe mistet under krigen i Norge, som styrtet i Storkollen i Einunndalen 8. mai 1945. Det var en JU 88 D 1. Bakkroppen er tatt vare på av Dovre og Lesja krigsminnesamling(DLKMS) på Dombås. NØFMF skal nå samarbeide med foreningen om formidlingen av denne historien og vil i løpet av vinter/vår komme på utstilling i H 10 samlingen, Tolga. Senere skal dette tilbake til Dombås.. Dokumentasjon om hendelsen vil i form av bilder og tekst komme på utstilling. Dette vil bli enda et klenodium for begge foreningene.

web72__1

H-10 samlingen: Nasjonal/lokal fly- og militærhistorie. Over 1000 + gjenstander

web72__3

Turer: Norsk Svensk kultursenter, Furudal- Polititroppene i Sverige

web72__5

Tysklandsbrigaden: Veteran Eisten Åseng, Telneset

web72__7

Henting av gjenstander: Her hentes noe av en cockpitdel til en DFS 230

web72__9

Foredrag med forskjellig tema

Luftwaffe_H10_IMG_1016

Siste unike gjenstand i H10-samlingen  er bakkroppen (JU-88 D 1) på en av Luftwaffes siste tap i Norge mai 1945 ved Storkollen.

web72__11

Foredrag for pensjonister. Malmplassen 20.4.2017

web72__2

Historieturer: Tilbake til fortiden. Her fra Nåverdalen

web72__4

Skolebesøk: Foredrag. Her på Tolga skole

web72__6

Museumskontakter i hele Skandinavia:
Her fra Linköping, Sverige

web72__8

Minneplaketter over hendelser: Her fra Kåsa, Tolga, over to F-84 G som havarerte i 1960

web72__10

Samarbeid med NVIO og den lokale forsvarsforeningen om arrangement 8. mai, 17. mai og FN-dagen

eXTReMe Tracker

© 2019 NØFMF

Siste oppdatering: 05.01.2020 @ 14:47