NØFMF - Nord-Østerdal Fly- og Militærhistorisk Forening
web72__1

H-10 samlingen: Nasjonal/lokal fly- og militærhistorie. Over 1000 + gjenstander

web72__3

Turer: Norsk Svensk kultursenter, Furudal- Polititroppene i Sverige

web72__5

Tysklandsbrigaden: Veteran Eisten Åseng, Telneset

web72__7

Henting av gjenstander: Her hentes noe av en cockpitdel til en DFS 230

web72__9

Foredrag med forskjellig tema

web72__11

Foredrag for pensjonister. Malmplassen 20.4.2017

web72__2

Historieturer: Tilbake til fortiden. Her fra Nåverdalen

web72__4

Skolebesøk: Foredrag. Her på Tolga skole

web72__6

Museumskontakter i hele Skandinavia:
Her fra Linköping, Sverige

Minneplaketter over hendelser: Her fra Kåsa, Tolga, over to F-84 G som havarerte i 1960

web72__8
web72__10

Samarbeid med NVIO og den lokale forsvarsforeningen om arrangement 8. mai, 17. mai og FN-dagen

eXTReMe Tracker

© 2017 NØFMF
Design: INGRAFO - Tolga
i samarbeid med Inga Kroken, Ola Lysgaard

Siste oppdatering: 17.07.2017 @ 09:03